Invester i ren energi

Vårt oppdrag er å akselerere det grønne skiftet! Vi ønsker å gjøre en forskjell gjennom investeringer i fornybar energi.

Bærekraftig fremtid

 Igjennom våre investeringer støtter vi opp under FNs bærekraftsmål. Vi skal ivareta relevante ESG prinsipper i vår daglige drift og der vi investerer. På denne måten mener vi at vi kan levere en langsiktig verdiskapning og avkastning til våre investorer, og at vi bidrar til en bærekraftig fremtid.

Ren energi

Cloudberry Asset Manager er en alternativ kapitalforvalter med fokus på investeringer innenfor utvikling og produksjon av fornybar energi. Bærekraft og samfunnsansvar er integrert i vår investeringsprosess. På vegne av våre investorer har vi investert i vindparker og småskala vannkraft. Vårt investeringsfokus er Norden, med meget gode forhold både for vind og vannbasert kraftproduksjon. Vi har en forretningsmodell som bygger på industrielt partnerskap som kommer fra vårt omfattende bransjenettverk

Vår Visjon

Akselerere det grønne skiftet.

Etablert

Cloudberry Asset Management er en uavhengig forvalter som ble etablert i 2017.

Vi er...

bindeleddet mellom investorer og kraftbransjen.

Invester i fremtiden i dag